Close

New articles

Vláda projedná novelu, která umožní o rok prodloužit dočasná víza

Formulář lze vyplnit elektronicky a následně vytisknout nebo nejprve vytisknout a vyplnit následně čitelně hůlkovým písmem a latinkou. Formuláře mohou být vytištěny černobíle. Formuláře jsou zdarma k dispozici rovněž na konzulátech. Každý žadatel vyplňuje vlastní formulář. Za děti do 15ti let předkládá a podepisuje formulář rodič / zákonný zástupce. (čl. 11 odst. 1 a 2 vízového kodexu)

Úplně a čitelně vyplněný a podepsaný formulář musí být předložen, aby žádost o schengenské vízum byla přípustná, t.j. aby mohla být přijata a posuzována. (čl. 19 odst. 1, resp. čl. 10 odst. 3 a) a čl. 11 vízového kodexu)

Vláda projedná novelu, která umožní o rok prodloužit dočasná víza

Formulář lze vyplnit elektronicky a následně vytisknout nebo nejprve vytisknout a vyplnit následně čitelně hůlkovým písmem a latinkou. Formuláře mohou být vytištěny černobíle. Formuláře jsou zdarma k dispozici rovněž na konzulátech. Každý žadatel vyplňuje vlastní formulář. Za děti do 15ti let předkládá a podepisuje formulář rodič / zákonný zástupce. (čl. 11 odst. 1 a 2 vízového kodexu)

Úplně a čitelně vyplněný a podepsaný formulář musí být předložen, aby žádost o schengenské vízum byla přípustná, t.j. aby mohla být přijata a posuzována. (čl. 19 odst. 1, resp. čl. 10 odst. 3 a) a čl. 11 vízového kodexu)